top of page

GDRP съгласие

С попълването на регистрационната форма за поръчка или контакт с нас, Вие се съгласявате Вашите лични данни, изисквани от нас дави бъдат обработвани за целите на подаване и изпълнениена възложената ни поръчка в съответствие с Политиката ни за защита на личните данни, достъп на за Вас от сайта ни, който ползвате за подаванена поръчка. Вашите лични данни ще бъдат обработвани само и единствено за целите на производство на продуктите ни и предоставянето на услугите ни. В политиката ни за защита на личните данни, сме Ви уведомили заправата Ви като физически лица в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679GDPR).

bottom of page